Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

bez DPH: 17,27 € s DPH: 19,00 €
ALEBO
autor:

Buchta, Sýkorová

ISBN: 978-80-89603-40-4
Počet strán: 184
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_SK3
Dátum vydania: 5.2.2016
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Publikácia predstavuje sumár najdôležitejších rozhodnutí súdnych, arbitrážnych a iných medzinárodných orgánov v slovenskom jazyku. Skladá sa z ôsmich častí, podľa typu orgánu, ktorý ich vydal. Keďže uvedené rozhodnutia predstavujú pretavenie medzinárodnoprávnych noriem do rozhodovacej činnosti príslušných orgánov, ambíciou publikácie je stať sa pomôckou nielen pre študentov, ale aj právnikov pôsobiacich tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére.

Orientovať sa v pravidlách medzinárodného práva verejného neznamená spoznávať len jeho primárne pramene, najmä medzinárodné zmluvy, či študovať odborné diela teoretikov. Pre interpretáciu medzinárodnoprávnych noriem majú totiž zásadný význam práve rozhodnutia medzinárodných a iných rozhodovacích orgánov – uvádzajú autori publikácie „Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom“, Mgr. Tomáš Buchta, PhD., LL.M. a JUDr. Michaela Sýkorová, LL.M. v predhovore tejto knihy.

To, že ide o výnimočnú publikáciu, potvrdzuje taktiež recenzia knihy uverejnená v Bulletine advokacie (ČR) č. 5/2017. Autorka recenzie, Mgr. Eva Šmakalová, stručne popísala , že„kniha je rozdělena do osmi částí podle orgánů, které vydaly popisovaná rozhodnutí. Vždy před vlastním výtahem z určitého rozhodnutí jsou uvedena klíčová slova, aby čtenář tušil, kterých základních institutů mezinárodního práva se rozhodnutí týká, a proč je tedy v knize popisováno. Dále jsou v jednom odstavci shrnuty skutkové okolnosti případu a poté následují vybrané odstavce konkrétního rozhodnutí. Výtah je vždy zakončen několika otázkami, které mají prověřit soustředěnost čtenáře a pomoci mu pochopit nosné myšlenky rozhodnutí a zapamatovat si je.“

Autori zozbierali, preložili a vybrali relevantné pasáže najdôležitejších rozhodnutí rôznych rozhodovacích orgánov. Táto kniha je výbornou pomôckou a je jedinou publikáciou, kde možno kľúčové rozhodnutia z oblasti medzinárodného práva verejného nájsť v slovenskom jazyku. Podľa recenzie„je třeba vyzdvihnout úsilí, které autoři vložili do překladu rozhodnutí do slovenštiny. Byť je dnes angličtina mezi právníky, a to obzvláště mezi studenty, častým druhým jazykem, kterým hovoří na slušné úrovni, ne vždy v tomto jazyce dokáží pohodlně číst odborný text.“

Záver recenzie je jasný:„recenzovaná publikace stojí za přečtení a neuškodila by v knihovničce jakéhokoli právníka. Dostane-li se do rukou advokátům, soudcům nebo jiným právním praktikům, odnesou si z ní více než jen základní přehled o mezinárodním právu i práci mezinárodních soudů a tribunálů.“ Celú recenziu nájdete na našom blogu.

Celú recenziu nájdete na našom blogu.Kľúčová slová

medzinárodné právo verejné, rozhodnutia medzinárodných orgánov, judikatúra
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu