Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMERAMI V KONTEXTE USMERNENIE EDPB Z ROKU 2020 A APLIKAČNEJ PRAXE - termín upresníme čoskoro!

1. februára 2021 9.00 – 28. februára 2021 15.00
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

Mgr. Tatiana Valentová

Je špecialistkou v oblasti ochrany osobných údajov. Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly.

Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave.

Svoje praktické skúsenosti zúročila aj pri príprave novej legislatívy v ochrane osobných údajov a sekundárnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). V rámci ochrany osobných údajov sa v súčasnosti špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností.

Tatiana publikuje v oblasti ochrany osobných údajov, spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Prednáša na konferenciách, vedie semináre a workshopy tematicky zamerané na ochranu osobných údajov, bezpečnosť a dopady na práva a slobody fyzických osôb. Je autorkou praktického komentára ku GDPR.

Obsah seminára

Usmernenie EDPB o monitorovaní kamerami

 

Aplikačná prax

 

Rozhodovacia prax

 

Splnenie informačnej povinnosti nielen prostredníctvom piktogramov

 

Monitorovanie obcami

 

Monitorovanie v bytových domoch

 

Primeranosť

 

Identifikácia právneho základu, rôznych účelov spracúvania a s tým súvisiace povinnosti (verejnoprávne subjekty, samospráva, súkromný sektor, nemocnica)

Cieľ seminára

Poskytnúť účastníkom prehľad o rozhodovacej praxi v rámci EU pri monitorovaní kamerami, možnosti praktického riešenia monitorovania kamerami v kontexte požiadaviek a s tým súvisiace povinnosti prevádzkovateľov.

Komu seminár odporúčame

Širokej právnickej verejnosti a predovšetkým zodpovedným osobám (DPO), manažérom zodpovedným za riadenie procesov pre zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR, osobám zodpovedným za návrh procesov, ich riadenie, manažment, osobám zodpovedným za manažovanie rizík, za schvaľovanie postupov a procesov a ich súladu s GDPR. Seminár nie je určený pre začiatočníkov.