Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie

bez DPH: 50,00 € s DPH: 55,00 €
ALEBO
autor:

Peter Lysina, Michal Ďuriš, Miloš Haťapka a kol.

ISBN: 978-80-89603-43-5
Počet strán: 544
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_AI1
Dátum vydania: 20.7.2016
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod ne podpisuje normotvorná činnosť EÚ a jej inštitúcií (za všetky právne akty je možné spomenúť predovšetkým na revidované nariadenie Brusel I).
Autorský kolektív preto pristúpil k spracovaniu druhého vydania, ktoré reflektuje všetky podstatné zmeny, ktorými medzinárodné právo súkromné v poslednom období prešlo. Bokom však nezostávajú ani aktuálne kroky EÚ v oblasti, kde čitateľ akiste ocení, že autori nezostávajú len pri už prijatých právnych aktoch, ale poukazujú i na pripravované predpisy, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii.
Ambíciou druhého vydania učebnice je nadviazať na úspech vydania prvého a odpovede na všetky otázky týkajúce sa medzinárodného práva súkromného v nej nájdu študenti právnických fakúlt, ako aj odborná právnická verejnosť.

Kolektiv autorů

Zuzana Adamová, Martin Bulla, Katarína Burdová, Rastislav Mihalovič, Marianna Novotná, Marek Števček, Jozef Zámožík

Kľúčová slová

medzinárodné právo súkromné, nariadenie Brusel I, právny poriadok iného štátu
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu