Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

M. Janků a kol.

ISBN: 978-80-89603-06-0
Počet strán: 696
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_PU9
Dátum vydania: 16.11.2012
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Obsahom učebnice pre poslucháčov neprávnických fakúlt je výklad základných inštitútov, princípov a noriem vybraných oblastí pozitívneho práva. Kniha je rozdelená na dve časti, prvá časť sa zameriava na všeobecný výklad základov verejného a súkromného práva (ústavné, občianske, pracovné, správne, trestné právo a právo EÚ), zatiaľ čo druhá časť je venovaná úprave právnych vzťahov v podnikaní (živnostenské právo, ochrana hospodárskej súťaže, pozemkové právo, právo duševného vlastníctva, právo obchodných spoločností, zmluvné vzťahy v podnikaní, obchodné spory medzi podnikateľmi a ich riešenie). Publikácia je určená predovšetkým študentom ekonomických a poľnohospodárskych fakúlt a ďalších neprávnických škôl, ale výklad mechanizmov pôsobenia právnych noriem v praxi na príkladoch a vzoroch môže vhodne využiť aj laická verejnosť na poznanie práva v celej jeho šírke záberu a dosahu na spoločenské vzťahy.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy