Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

M&A na Slovensku

bez DPH: 17,27 € s DPH: 19,00 €
ALEBO

Právnický a daňový sprievodca

autor:

Gyárfáš, Matulníková, Vavrák

ISBN: 978-80-89603-70-1
Počet strán: 232
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI40
Dátum vydania: 22.3.2019
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií – teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými jednotkami, ich spájaniu a rozdeľovaniu.
Ide o transakcie, ktoré sú bežnou súčasťou každej modernej trhovej ekonomiky a na Slovensku sa im venuje nemálo podnikateľov, právnikov, daňových a iných poradcov. Možno si pritom predstaviť rôznorodé transakcie od veľkých privatizácií štátnych podnikov až po predaj stredných a malých rodinných firiem. Komplexné pojednanie o právnych aspektoch týchto transakcií na Slovensku doposiaľ chýbalo.
Táto kniha sleduje hlavné aspekty štandardnej M&A transakcie od jej štruktúrovania cez predakvizičnú previerku (due diligence), podpis akvizičnej zmluvy, closing transakcie, dohodu o kúpnej cene a jej úpravy až po prípadné nároky z rôznych vád. Ďalej sa venuje súťažnoprávnemu schvaľovaniu koncentrácií, pracovnoprávnym aspektom, rizikám štátnej pomoci pri transakciách so štátom a daňovým aspektom M&A transakcií.


Nakladateľstvo C. H. Beck prináša rozhovor s vedúcim autorského kolektívu publikácie s tematikou M&A transakcií, JUDr. Jurajom Gyárfášom, LL.M., v ktorom sa dočítate napríklad ako kniha vznikala, aké sú doterajšie reakcie na ňu alebo niečo viac o špecifikách terminológie M&A transakcií.


Rozhovor môžete nájsť na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.


 

Kľúčová slová

M&A, fúzie, akvizície, due diligence, akvizičná zmluva, closing transakcia
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy