Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

LOBING - NÁSTROJ PRESADZOVANIA VEREJNÝCH ZÁUJMOV

26. februára 2021 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Mário Vanc, LL.M.

Dlhodobo pôsobí vo funkcii Hlavného kontrolóra vo viacerých obciach. Na Ministerstve financií SR sa venuje problematike auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov a otázke ochrany finančných záujmov Európskej únie v SR. Opakovane pôsobí ako expertný konzultant pre advokátske kancelárie, developerské spoločnosti a samosprávy vo veciach stavebného konania, územných koncepčných riešení a presadzovania verejného záujmu. Aktívne sa venuje aj lektorskej činnosti v dotknutých oblastiach.

Obsah seminára

Definovanie pojmu „lobing“ ako finálneho štádia advokačnej činnosti, história pojmu a jeho vnímanie v SR

 

Analýza advokačnej činnosti

 

Príklady regulácie lobingu v zahraničí

 

Možnosti využitia oficiálneho lobingu v samospráve

 

Advokačná činnosť na sociálnych sieťach a internete

 

Lobing a boj proti korupcii

Cieľ seminára

Výsledkom verejnoprospešnej advokačnej činnosti je v mnohých prípadoch potreba legislatívnych zmien, pričom táto fáza sa v zahraničí zvykne nazývať lobingom. Tento pojem nie je v SR správne vnímaný a preto sa plne nevyužíva jeho potenciál na dosahovanie verejných záujmov. Cieľom seminára je poukázať na potrebu vysvetlenie tohto pojmu verejnosti, návrhy jeho regulácie a možnosti, ktoré so sebou prináša v boji proti korupcii.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre odbornú verejnosť najmä však štátnym zamestnancom, štatutárnym orgánom a ich zodpovedným zástupcom, zamestnancom územnej a záujmovej samosprávy, zamestnancom tretieho sektora a tiež zamestnancom súkromných spoločností s celospoločenským vplyvom.