Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

KONTROLY, KONANIA A POKUTY PODĽA GDPR V PRAXI

29. novembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

Jakub Berthoty, LL.M

Je advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie Dagital Legal, ktorá je úzko špecializovaná na oblasť súkromia a technológií. Okrem prípravy klientov na GDPR a vykonávania hĺbkových auditov ochrany osobných údajov sa špecializuje na sektorálnu prípravu kódexov správania. Momentálne zastupuje pri príprave kódexov správania Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú bankovú asociáciu (SBA) a Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO). V minulosti pracoval v bratislavskej pobočke kancelárie Kinstellar a študoval na Middlesex University a The College of Law v Londýne. Vedúci autorského kolektívu publikácie Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

JUDr. Ondrej Zimen

V minulosti pracoval na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako hlavný štátny radca na Oddelení právnych služieb a zahraničných vzťahov a následne aj ako vedúci oddelenia inšpekčných a analytických činností, pričom sa osobne podieľal aj na príprave a výkone mnohých kontrol. Od r. 2015 pôsobí v advokácii, pričom pred úradom úspešne zastupoval viacerých klientov v rámci kontroly alebo aj v konaniach o uložení pokuty.

JUDr. Jozef Milučký

Predseda správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, predtým predseda správneho kolégia Krajského súdu Žilina. Sudca s viac ako 30 ročnými skúsenosťami, spoluautor publikácie Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zároveň spoluautor viacerých komentárov a publikácií k správnemu poriadku a správnemu súdnemu poriadku.

Obsah seminára

Minulosť a súčasnosť „dozoru“ nad ochranou osobných údajov

 

 

Výkon kontroly

 

 

Konanie o ochrane osobných údajov

 

 

Nápravné opatrenia

 

 

Objektívne kritériá ovplyvňujúce výšku pokút

 

 

Zoznam uložených pokút (známych) a vysvetlenie vybraných správnych deliktov

 

 

Prostriedky právnej ochrany pred pokutami podľa GDPR

Cieľ seminára

Cieľom seminára je vysvetliť úskalia, špecifiká a reálnu prax Úradu na ochranu osobných údajov SR pri kontrolovaní a vymáhaní dodržiavania GDPR. Účastníci sa tak dozvedia nielen o minulom a súčasnom prístupe dozorného orgánu ku kontrolám a následnému ukladaniu pokút, ale získajú aj širšiu perspektívu s ohľadom na vývoj v iných členských štátoch EÚ.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä pracovníkom interných právnych oddelení, DPO, compliance manažérom v regulovaných odvetviach (banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, TELCO), pracovníkom v e-commerce spoločnostiach, v orgánoch územnej samosprávy, subjektom zaradených do plánu kontrol na r. 2019 (napr. auto-požičovne) resp. komukoľvek kto spracúva osobné údaje.