Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

bez DPH: 32,73 € s DPH: 36,00 €
ALEBO
autor:

Jozef Čentéš

ISBN: 978-80-89603-09-1
Počet strán: 272
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI5
Dátum vydania: 10.4.2013
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie.Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných zmlúv, práva Európskej únie a slovenskej a českej právnej úpravy. Okrem teoretického výkladu je právna úprava doplnená o vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR. Uvedené rozhodnutia vytvárajú predpoklady na posúdenie aspektov, ktoré má orgán verejnej moci zohľadniť pri odpočúvaní. Vedecká monografia nepredstavuje návod na zákonné použitie odpočúvaných technológií, ale predostiera súbor informácií inšpirujúcich na ďalšie úvahy a premýšľanie. Usiluje sa ponúknuť možné riešenia, pričom sa nevyhýba ani otázkam, ktoré sa v aplikačnej praxi rozdielne posudzujú. Vzhľadom na absenciu špecializovanej odbornej literatúry v tejto oblasti je publikácia cenným zdrojom informácií pre právnickú aj laickú verejnosť.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy