Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Občianske súdne konanie. 2. vydanie

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

Svetlana Ficová, Marek Števček a kol.

ISBN: 978-80-7400-509-1
Počet strán: 504
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_PU14
Dátum vydania: 15.11.2013
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku a zohľadňuje poslené, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná novela OSP vykonaná zákonom č. 75/2013 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2013. V týchto častiach Občianskeho súdneho poariadku sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so správnym súdnictvom, samozrejme aj s mnohými súvisiacimi otázkami (§ 1 – 250zg OSP).Výklad jednotlivých inštitútov je podávaný z hľadiska teoretického aj praktického, rešpektujúc aj stanoviská a zásadné rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt. Ponúka im výklad ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorý je väčšinou právnickej obce dlhodobo akceptovaný. Podrobnejší výklad všetkých dôležitých inštitútov, navyše podávaný v širších súvislostiach, však dáva predpoklad, že táto publikácia môže byť prospešná aj širokej právnickej obci.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy