Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár

bez DPH: 71,82 € s DPH: 79,00 €
ALEBO
autor:

Števček, Ficová, Tomašovič, Kotrecová a kol.

ISBN: 978-80-89603-25-1
Počet strán: 850
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ31
Dátum vydania: 26.1.2015
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 2015. Autori využili svoje dlhoročné teoretické i praktické skúsenosti, a ponúkajú podrobný výklad jednotlivých ustanovení Exekučného poriadku. Komentár okrem toho ponúka aj rozsiahlu aktualizovanú judikatúru, nie len slovenských a českých súdov, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Publikácia je určená pre sudcov, advokátov, exekútorov ako i širokú odbornú verejnosť a veríme, že svoje uplatnenie nájde i u študentov práva.

Podľa slov členky autorského kolektívu, JUDr. Alexandry Kotrecové, PhD., LL.M., „do autorského kolektívu boli začlenení zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí veľmi podrobne spracovali predovšetkým časť týkajúcu sa disciplinárnych konaní a samotného konania o sťažnosti na postup súdneho exekútora.“
„Druhé vydanie komentára reflektuje na novelizácie, ktoré boli prijaté v období, kedy vyšlo prvé vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Druhé vydanie komentára tiež obsahuje bohatšiu a rozsiahlejšiu judikatúru, ktorá bola prijatá a ktorá relevantne súvisí s komentovanými ustanoveniami.“
Ak Vás zaujíma viac, celý rozhovor sa nachádza na našom blogu.

Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu