Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Európsky zatýkací rozkaz. Komentár

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

Kordík, Fillová, Hrvol

ISBN: 978-80-7400-371-4
Počet strán: 264
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ10
Dátum vydania: 27.1.2011
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované.
Pre úplnosť a prehľadnosť tejto témy je pri každom ustanovení uvedená i transponovaná časť Rámcového rozhodnutia 584/2002/SVV o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb, aby čitateľ mohol porovnať spôsob transpozície a pochopiť i širšie súvislosti uvedeného ustanovenia, dané napr. judikatúrou Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora Európskej únie. Súčasťou publikácie je i komentovaný formulár európskeho zatýkacieho rozkazu, tak, aby bol zrozumiteľný pre každého, kto príde s týmto formulárom do styku.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy