Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu

bez DPH: 35,45 € s DPH: 39,00 €
ALEBO
autor:

Eduard Burda

ISBN: 978-80-7179-281-9
Počet strán: 306
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI4
Dátum vydania: 5.11.2012
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu je monografiou, ktorá analyzuje súčasnú slovenskú právnu úpravu okolností vylučujúcich protiprávnosť činu predovšetkým v trestnom práve, ale doplnkovo aj v práve správnom a civilnom. Monografia ponúka aj kritický rozbor súčasnej právnej úpravy a následne návrhy de lege ferenda na jej zlepšenie (formulované do konkrétneho legislatívneho znenia). Neopomína pritom skúmanie kriminologických aspektov jednotlivých okolností vylučujúcich protiprávnosť činu. Pri tvorbe publikácie autor vychádzal aj zo svojich praktických skúseností a pracoval nielen s vedeckou a odbornou literatúrou (najmä slovenskou, českou, v menšej miere i nemeckou a anglickou), ale aj s početnou slovenskou a českou judikatúrou od vzniku Československa až po súčasné dni, ktorá je napriek rekodifikácii trestného práva hmotného na Slovensku i v Česku stále v mnohom aktuálna a spravidla použiteľná aj v druhej krajine. Publikácia je určená najmä pre právnych odborníkov a vedcov ale aj pre praktikov, ktorým môže pri riešení prípadov poskytnúť vhodnú argumentačnú základňu. Predkladaná vedecká monografia môže byť prínosom aj pre právnych laikov, a to z toho dôvodu, že im môže pomôcť najmä pri poznávaní inštitútu nutnej obrany, ktorý umožňuje brániť sa proti protiprávnym útokom človeka spôsobom, ktorý útočníkovi niekedy spôsobí aj vážnu ujmu a pritom zo strany obrancu nejde o trestný čin.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu