+420 273 139 219 beck@beck.sk

Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní. Právne následky

Príručky | 208 strán | vydané 15. 06. 2021
Viac Menej
  • 19 € s DPH 17,27 € bez DPH

Skladom

Publikácia predstavuje autorov pohľad na zásadné povinnosti daňových subjektov, podmienky vyvodzovania zodpovednosti, ako aj rôzne druhy súkromnoprávnych a verejnoprávnych následkov s akcentom na zneužitie práva v oblasti daní a daňové podvodné konanie. Autor sa zameral na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a iných nadštátnych a... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Publikácia predstavuje autorov pohľad na zásadné povinnosti daňových subjektov, podmienky vyvodzovania zodpovednosti, ako aj rôzne druhy súkromnoprávnych a verejnoprávnych následkov s akcentom na zneužitie práva v oblasti daní a daňové podvodné konanie. Autor sa zameral na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a iných nadštátnych a národných súdnych autorít, ktoré v tejto oblasti považuje za najzásadnejšie.
Obsah publikácie predstavuje najmä pohľad daňový, pričom autorovou snahou bolo vystihnúť aj relevantné ustanovenia obchodného a trestného práva, ktoré majú na daňové normy nezanedbateľný vplyv. Majoritná časť publikácie sa venuje problematike DPH, pričom autor sa na viacerých miestach snaží zohľadniť aj situácie týkajúce sa dane z príjmov. S potrebnými zmenami preto vybrané časti publikácie vzťahujúce sa na DPH možno aplikovať aj na daň z príjmov.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_PP24
  • ISBN: 978-80-8232-000-1
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 15. 06. 2021
  • Typ publikácie: Príručky
  • Počet strán: 208