Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

CLAIMOVÁ AGENDA (VIACPRÁCE) V STAVEBNEJ PRAXI (VR. VYČÍSLENIA NÁROKOV Z DÔVODU VYŠŠEJ MOCI)

23. októbra 2020 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

Dr. Ing. Milan Oleríny

V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje ako expert na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V rokoch 2010-2013 pracoval ako expert OSN na viacerých projektoch UNDP na Balkáne a v strednej Ázii, o.i. pre výberové konania a podmienky FIDIC a ako expert EBOR na projektoch v Českej republike. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch 4 knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. 

Obsah seminára

1. Vedenie claimovej agendy dodávateľom

 

2. Claimy voči projektantovi alebo projektovej dokumentácii

 

3. Claimová agenda voči subdodávateľom

 

4. Claimová agenda voči podmienkam vyhotovenia stavby

 

5. Claimová agenda voči zmluvným podmienkam

 

6. Claimová agenda z dôvodu vyššej moci - COV (rizika na strane objednávateľa)

 

6.1. Vyčíslenie časových dopadov claimu z dôvodu vyššej moci

 

6.1. Vyčíslenie nákladov claimu z dôvodu vyššej moci po jednotlivých položkách nároku

 

7. Vedenie claimovej agendy na strane objednávateľa

 

8. Organizačné a personálne zabezpečenie agendy

 

9. Konzultantské a právne kancelárie v claimovej agende a ich úlohy

 

10. Claimová agenda v podmienkach FIDIC (medzinárodná prax)

 

11. Prípadové štúdie - claimová agenda v praxi na stavbe

Cieľ seminára

Cieľom seminára je zoznámenie sa s claimovou agendou a zavedenie poznatkov s jej vedením do praxe. Separátny blok je venovaný riešeniu praktických príkladov z praxe na stavbách pre claimy (naviacpráce) a výpočtu a zdokumentovaniu nárokov na základe pôsobenia vyššej moci (COV).

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti no predovšetkým pracovníkom prípravy, oddelenia ponúk, investorom, právnikom, pracovníkom cenového oddelenia a stavbyvedúcim, ktorí prichádzajú do kontaktu so zmluvami na základe podmienok FIDIC a inej medzinárodnej praxe.