Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

CLAIMOVÁ AGENDA (VIACPRÁCE) V STAVEBNEJ PRAXI

13. decembra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

Dr. Ing. Milan Oleríny

V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje ako expert na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V rokoch 2010-2013 pracoval ako expert OSN na viacerých projektoch UNDP na Balkáne a v strednej Ázii, o.i. pre výberové konania a podmienky FIDIC a ako expert EBOR na projektoch v Českej republike. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch 4 knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. 

Obsah seminára

1. Vedenie claimovej agendy dodávateľom

 

2. Claimy voči projektantovi alebo projektovej dokumentácii

 

3. Claimová agenda voči subdodávateľom

 

4. Claimová agenda voči podmienkam vyhotovenia stavby

 

5. Claimová agenda voči zmluvným podmienkam

 

6. Claimová agenda z dôvodu vyššej moci (rizika na strane objednávateľa)

 

7. Vedenie claimovej agendy na strane objednávateľa

 

8. Organizačné a personálne zabezpečenie agendy

 

9. Konzultantské a právne kancelárie v claimovej agende a ich úlohy

 

10. Vyčíslenie časových dopadov claimu

 

11. Vyčíslenie nákladov claimu

 

12. Claimová agenda v podmienkach FIDIC (medzinárodná prax)

 

13. Prípadové štúdie - claimová agenda v praxi na stavbe

Cieľ seminára

Cieľom semináru je zoznámenie sa s claimovou agendou a zavedenie poznatkov s jej vedením do praxe. Separátny blok je venovaný riešeniu praktických príkladov z praxe na stavbách pre claimy (naviacpráce).

 

V prípade, že sa prihlásite na seminár CLAIMOVÁ AGENDA (VIACPRÁCE) V STAVEBNEJ PRAXI (13. 12. 2019) aj na seminár ZMLUVNÉ PODMIENKY FIDIC (12. 12. 2019) získate na oba semináre 10% zľavu.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti no predovšetkým pracovníkom prípravy, oddelenia ponúk, investorom, právnikom, pracovníkom cenového oddelenia a stavbyvedúcim, ktorí prichádzajú do kontaktu so zmluvami na základe podmienok FIDIC a inej medzinárodnej praxe.