Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Civilný sporový poriadok. Komentár

bez DPH: 126,36 € s DPH: 139,00 €
ALEBO
autor:

Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič . a kol.

ISBN: 978-80-7400-629-6
Počet strán: 1544
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK3
Dátum vydania: 6.12.2016
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi. V neposlednom rade ide o členov rekodifikačnej komisie, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe nových procesných kódexov.
Komentár obsahuje prehľadne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a je doplnený o bohatú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou tohto procesného kódexu.
Vzhľadom na význam komentovaného predpisu, komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.

Tento výnimočný komentár získal prestížnu Autorskú cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu na XXV. ročníku konferencie Karlovarských právnických dní.

Po udelení Autorskej ceny za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu na Karlovarských právnických dňoch bol komentár ocenený dňa 15. 6. 2017 ďalším hodnotným ocenením, ktorým je cena pána dekana PF UK, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., za najlepšiu publikáciu Právnickej fakulty Univerzity Komenského.


Doktorka Baricová, členka autorského kolektívu Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku, prezrádza v rozhovore pre Nakladateľstvo C. H. Beck napríklad , ako sa pracovalo na tomto rozsiahlom diele a opisuje, aké zmeny by mohli najviac ovplyvniť efektívnosť súdneho konania. „...Aký skutočný vplyv na zefektívnenie civilného sporového konania budú tieto nové inštitúty a nástroje mať, bude však záležať predovšetkým od prístupu sudcov, advokátov a sporových strán, od toho, ako tieto inštitúty sudcovia uchopia a ako si ich osvoja, od ich ochoty vzdelávať sa, a to aj v procesnej teórii...“ Celý rozhovor môžete nájsť na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

Kolektiv autorů

Ondrej Blažo, Michal Cenkner, Tomáš Čentík, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Marián Fečík, Anita Filová, Katarína Gešková, Juraj Gyárfáš, Juraj Hamuľák, Alexandra Kotrecová, Peter Molnár, Mária Nováková, Ľubomír Pagáč, František Sedlačko, Peter Strapáč, Robert Šorl, Bianka Tkáčová, Radka Zahradníková

Kľúčová slová

civilný sporový poriadok, základné principy, konanie v prvej inštancii, súd
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy