Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Civilný mimosporový poriadok. Komentár

bez DPH: 108,18 € s DPH: 119,00 €
ALEBO
autor:

Romana Smyčková, Števček, Marek Tomašovič, Kotrecová . a kol.

ISBN: 978-80-89603-54-1
Počet strán: 1112
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK4
Dátum vydania: 30.8.2017
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podávaný s dôrazom na základné a ustálené doktrinálne východiská, ale reflektuje aj vybrané prvé problémy aplikačnej praxe, s ktorými boli autori konfrontovaní na rôznych prednáškových fórach pre jednotlivé právnické profesie.Pridanou hodnotou výkladu je skutočnosť, že väčšina autorov komentára k mimosporovému poriadku sa podieľala na rekodifikácii civilného procesu a môže tak ozrejmiť zmysel a účel najmä procesných „novôt“, a to tak v rovine komplexnej, ako aj pri analýze jednotlivých procesných inštitútov.Súčasťou komentára je aktualizovaná literatúra, judikatúra, ako aj príloha – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.Komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.


Vedúca autorského kolektívu komentára k Civilnému mimosporovému poriadku doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. v rozhovore ku komentáru venuje pozornosť napríklad výkladovým problémom v praxi, ako aj očakávaniam spojeným so samotným procesným kódexom.


Celý rozhovor môžete nájsť na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

Kolektiv autorů

Tomáš Čentík, Michal Ďuriš, Katarína Gešková, Bronislava Pavelková, Romana Rogalewiczová, Renáta Šínová, Katarína Valová

Kľúčová slová

Civilný mimosporový poriadok, civilný sporový poriadok
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy