+420 733 734 348 beck@beck.sk

  • 119 € s DPH 108,18 € bez DPH

Skladom

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podávaný s... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podávaný s dôrazom na základné a ustálené doktrinálne východiská, ale reflektuje aj vybrané prvé problémy aplikačnej praxe, s ktorými boli autori konfrontovaní na rôznych prednáškových fórach pre jednotlivé právnické profesie.Pridanou hodnotou výkladu je skutočnosť, že väčšina autorov komentára k mimosporovému poriadku sa podieľala na rekodifikácii civilného procesu a môže tak ozrejmiť zmysel a účel najmä procesných „novôt“, a to tak v rovine komplexnej, ako aj pri analýze jednotlivých procesných inštitútov.Súčasťou komentára je aktualizovaná literatúra, judikatúra, ako aj príloha – vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.Komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.

Vedúca autorského kolektívu komentára k Civilnému mimosporovému poriadku doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. v rozhovore ku komentáru venuje pozornosť napríklad výkladovým problémom v praxi, ako aj očakávaniam spojeným so samotným procesným kódexom.

Celý rozhovor môžete nájsť na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EVK4
  • ISBN: 978-80-89603-54-1
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 30. 08. 2017
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1112