Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Rozhovor s autorom: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

20.5.2019  |  Rozhovor s autorom

Nakladatelství C. H. Beck Vám prináša rozhovor s vedúcim autorského kolektívu publikácie s aktuálnou tematikou „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ Jakubom Berthotym.

O nariadení o ochrane osobných údajov kolovalo množstvo mýtov a neúplných alebo nesprávnych informácií a postupne sa z neho stal „strašiak“. Pokračujú tieto tendencie? Ako je prijímaná úprava obsiahnutá v nariadení v  praxi?

Boom okolo GDPR z leta 2018 našťastie opadol a spolu s ním aj frekvencia mýtov, ktoré sa šíria. Ten boom nás všetkých nútil trošku plávať po povrchu a tváriť sa, že k 25. máju 2018 bolo všetko v poriadku. Ako ustúpil, mnoho spoločností si uvedomilo, že nejde o jednorazovú záležitosť. U väčších klientov pozorujeme, že dedikovaný človek alebo oddelenie pre túto oblasť bolo správne rozhodnutie. Zároveň vidíme, ako sa títo ľudia odborne posunuli za uplynulý rok. Riešime vďaka tomu oveľa zaujímavejšie, rozmanitejšie a náročnejšie zadania ako pred rokom. Tiež sa ukazuje, že keď príde na lámanie chleba – kontrolu Úradu na ochranu osobných údajov – vzorové smernice, bývalí predavači bezpečnostných projektov a externé zodpovedné osoby obsluhujúce veľké množstvo firiem nepomôžu.

Aké bude podľa Vášho názoru ďalšie smerovanie ochrany osobných údajov v digitálnom svete? Stíha legislatíva v tejto oblasti držať krok s neustálym technologickým vývojom?

Pre legislatívu na ochranu osobných údajov je typické, že reaguje na technologické fenomény doby. Ako taká však legislatíva nikdy krok s technologickým vývojom neudrží. Na to je potrebný správny výklad danej legislatívy, ktorý samozrejme vo vzťahu k novým technologickým výzvam chýba. Pokiaľ sa dozorné orgány v oblasti ochrany osobných údajov nebudú viac venovať novým technologickým výzvam, budú vznikať nové a nesúrodé regulačné rámce popri tých existujúcich. Mali by sme však vyťažiť maximum z existujúcej regulácie pred tým, než zavedieme novú popri nej.

Kniha „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ je jedinečným spojením teoretickej a praktickej, komentovanej časti. Kto všetko v nej môže nájsť odpovede alebo riešenia?

Kniha je dedikovaná primárne zodpovedným osobám a poradcom v tejto oblasti. Tým, že sa v nej venujeme aj teoretickým otázkam a presahom do iných právnych oblastí by však mala byť zaujímavá aj pre štát, pre zákonodarcov a regulátorov.

C. H. Beck // Jakub Berthoty