Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok 2022

22.12.2021  |  Pour Féliciter

Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku 2022. Tím C. H. Beck

C. H. Beck