Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Ocenenie pre najlepšiu publikáciu Právnickej fakulty Univerzity Komenského získava? Civilný sporový poriadok!

20.6.2017  |  Udalosť

Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku od kolektívu renomovaných odborníkov vedených prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD. vydaný Nakladateľstvom C. H. Beck sa teší veľkému čitateľskému úspechu, záujmu odbornej verejnosti a taktiež sa môže pýšiť aj niekoľkými oceneniami.


Po udelení  Autorskej ceny za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu na Karlovarských právnických dňoch bol komentár ocenený dňa 15.6. 2017 ďalším hodnotným  ocenením, ktorým je  cena pána dekana PF UK, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., za najlepšiu publikáciu Právnickej fakulty Univerzity Komenského.


C. H. Beck