Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Menovanie šéfredaktora Nakladateľstva C. H. Beck za profesora

26.5.2017  |  Udalosť

Dlhoročný šéfredaktor Nakladateľstva C. H. Beck, doc. JUDr. Marek Števček, PhD., bol dňa 18. mája 2017 slávnostne menovaný prezidentom SR za profesora.  Srdečne gratulujeme k dosiahnutiu profesorského titulu!


C. H. Beck