Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Autorská cena za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu pre Veľký komentár k Správnemu súdnemu poriadku

12.7.2018  |  Udalosť

V dňoch 14. 06. až 16. 06. 2018 sa konal XXVI. Ročník konferencie Karlovarské právnické dni, na ktorom sa tradične udeľovali prestížne ceny najlepším právnickým publikáciám.
Autorskú cenu za najhodnotnejšiu pôvodnú právnickú publikáciu vydanú v Slovenskej republike si tento rok odniesol Veľký komentár C. H. Beck k Správnemu súdnemu poriadku od kolektívu autorov vedeného JUDr. Janou Baricovou. Celému autorskému kolektívu gratulujeme!
Správny súdny poriadok tak nadväzuje na minuloročný úspech Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku od kolektívu autorov vedeného prof. Markom Števčekom, ktorý taktiež získal cenu za najhodnotnejšiu publikáciu.

C. H. Beck