Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Autorská cena za najhodnotnějšiu právnickú publikáciu pre Civilný sporový poriadok

14.6.2017  |  Udalosť

V dňoch 8. 6. až 10. 6.2017 sa uskutočnil XXV. ročník konferencie Karlovarské právnické dni , v rámci ktorého sa tradične udeľovali prestížne ceny v troch kategóriách, a to „Autorská cena“ za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu, „Pocta judikátu“ za najlepší judikát a „Prestížna cena“ za najlepší právnický časopis.


Autorskú cenu  za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu získal Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku vydaný Nakladateľstvom C. H. Beck  od kolektívu autorov zloženého z uznávaných odborníkov, vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD.


C. H. Beck