Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

14.6.2017

Autorská cena za najhodnotnějšiu právnickú publikáciu pre Civilný sporový poriadok

V dňoch 8. 6. až 10. 6.2017 sa uskutočnil XXV. ročník konferencie Karlovarské právnické dni , v rámci ktorého sa tradične udeľovali prestížne ceny v troch...

8.6.2017

Rozhovor s autorom: Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša Komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní, ktorého autormi sú poprední a uznávaní odborníci (nielen)...

26.5.2017

Menovanie šéfredaktora Nakladateľstva C. H. Beck za profesora

Dlhoročný šéfredaktor Nakladateľstva C. H. Beck, doc. JUDr. Marek Števček, PhD., bol dňa 18. mája 2017 slávnostne menovaný prezidentom SR za profesora.  Srdečne gratulujeme k...

23.12.2016

Šťastné a veselé Vianoce!

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných úspechov v roku 2017. Nech vás aj v novom roku sprevádza dostatok kvalitných informácií pre dobré...

6.12.2016

Rozhovor s autorom: Nový Civilný sporový poriadok

Členka autorského kolektívu Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku, JUDr. Jana Baricová, v rozhovore pre Nakladateľstvo C. H. Beck odpovedala na otázky...

1 2 3 4 5 6 7