Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

27.6.2017

Recenzia: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Orientovať sa v pravidlách medzinárodného práva verejného neznamená spoznávať len jeho primárne pramene, najmä...

20.6.2017

Ocenenie pre najlepšiu publikáciu Právnickej fakulty Univerzity Komenského získava? Civilný sporový poriadok!

Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku od kolektívu renomovaných odborníkov vedených prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD....

14.6.2017

Autorská cena za najhodnotnějšiu právnickú publikáciu pre Civilný sporový poriadok

V dňoch 8. 6. až 10. 6.2017 sa uskutočnil XXV. ročník konferencie Karlovarské právnické dni , v rámci ktorého sa tradične udeľovali prestížne ceny v troch...

8.6.2017

Rozhovor s autorom: Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša Komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní, ktorého autormi sú poprední a uznávaní odborníci (nielen)...

1 2 3 4 5 6 7 8