Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

bez DPH: 22,73 € s DPH: 25,00 €
ALEBO
autor:

Andrej Králik

ISBN: 978-80-89603-20-6
Počet strán: 200
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI8
Dátum vydania: 28.1.2014
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Publikácia sa sústredí na najvýznamnejší nástroj presadzovania súťažného práva, ktorým je uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením súťažného práva. Súkromnoprávne uplatňovanie náhrady škody spôsobenej porušením súťažných pravidiel má potenciál spočívajúci nielen v preventívnom účinku, ale aj v možnosti efektívneho odškodnenia dotknutých právnych subjektov. Autor skúma problematiku súkromnoprávneho uplatňovania súťažného práva, analyzuje hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktoré stanovuje právo Európskej únie a právny poriadok Slovenskej republiky a nevyhýba sa ani náčrtu vývoja, do ktorého by súkromnoprávne presadzovanie mohlo vyústiť v najbližších rokoch. Publikácia je určená predovšetkým sudcom, advokátom a právnikom pôsobiacim v obchodných spoločnostiach.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy