Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) ZÁKON A POŽIADAVKY NA PROCES PODĽA ZÁKONA č. 297/2008 Z.z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

17. septembra 2019 (9.00–12.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

Lucie Schweizer

Je partnerkou advokátskej kancelárie Ružička and partners s praxou už viac ako 18 rokov. Téme Compliance sa venuje dlhodobo, v počiatkoch pod rúškom tzv. Corporate Governance, následne v rámci Korporátnych stratégií a dizajnov. Na otázku prečo sa tejto problematike venuje uvádza: „Baví ma prispievať ku kultivácii biznisového prostredia, Compliance je jedna z ciest, ako to robiť.“

Obsah seminára

AML je súčasťou Compliance, ak chcete alebo nie

 

Prečo je AML vlastne dôležité?

 

Čo všetko je obsahom programu vlastnej činnosti?

 

Hodnotenie rizík a analýza dopadov

 

Určenie úrovne starostlivosti a je skutočne nutné takýto postup aplikovať?

 

Identifikácia klienta a kto všetko klientom je alebo môže byť

 

Neobvyklá obchodná operácia, ako ju poznať a čo s ňom vlastne robiť

 

KYC, CDD, ECDD a iné súvisiace skratky

 

Sankcie za porušenie zákona

Cieľ seminára

Viete aké všetky povinnosti máte podľa zákona č. 297/2008 Z.z.? Cieľom seminára je jednoduchým spôsobom sumarizovať to, čo je podstatné a ktorých vnútorných procesov sa toto môže týkať.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti ale predovšetkým interným právnikom, advokátom, notárom, advokátskym koncipientom, CEO, štatutárom povinných osôb (okrem finančného sektora).