Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

AKO POSUDZUJE PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR A EURÓPSKA KOMISIA KONCENTRÁCIE KONKURENTOV (HORIZONTÁLNE KONCENTRÁCIE)

7. októbra 2020 (9.00–14.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Erika Lovásová

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa začala zameriavať na oblasť ochrany hospodárskej súťaže. V súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľky Odboru koncentrácií, ktorý zodpovedá za oblasti fúzií a akvizícií. Na Protimonopolnom úrade SR pôsobí od roku 2003, hlavne v Odbore pre druhostupňové konanie. Svojimi príspevkami sa prezentovala na rôznych konferenciách. 

Obsah seminára

Základné inštitúty, ktoré PMÚ SR a EK skúma

 

Rozdielne charakteristiky trhov a vplyv na posúdenie horizontálnych koncentrácií

 

Alternatívy relevantných trhov

 

Aké informácie a podklady predkladať s cieľom zefektívniť proces posudzovania tohto typu koncentrácií

 

Úloha trhových podielov

 

Tendrové trhy

 

Potenciálna konkurencia

 

Blízkosť substitútov

 

Koordinančné efekty v rámci daného typu koncentrácií

 

Ukladanie podmienok a povinností v rámci tohto typu koncentrácií

 

Príklady z praxe PMÚ SR a EK

Cieľ seminára

Cieľom je priblížiť metodiku a teoretické východiská posudzovania koncentrácií PMÚ SR a EK medzi konkurenčnými hráčmi, ktoré sa považujú z hľadiska ich pravdepodobnosti ich negatívnych dopadov na hospodársku súťaž za najproblematickejšie. Ambíciou je vysvetliť najbežnejšie inštitúty, ktoré sa berú do úvahy, aká je ich váha v posudzovaní tohto typu koncentrácií a tiež objasniť možnosti predkladania dôkazov, prispievajúc k efektívnemu procesu. Praktická časť spočíva v prevedení vybranými rozhodnutiami PMÚ SR a EK, kde sú dané teoretické princípy a východiská aplikované.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti no predovšetkým advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom a transakčným konzultantom.