Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného konania

bez DPH: 16,36 € s DPH: 18,00 €
ALEBO
autor:

Michal Aláč

ISBN: 978-80-89603-32-9
Počet strán: 184
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI14
Dátum vydania: 9.4.2015
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Predkladaná vedecká monografia ponúka v jednotlivých kapitolách podrobnú analýzu právnej úpravy podmienok použitia informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov v závislosti od toho, ktorý oprávnený subjekt tieto prostriedky nasadil a na aké účely má nimi získaná informácia slúžiť. Poukazuje na rozdiely použitia informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov na spravodajské účely, resp. na operatívne účely a na účely trestného konania. V monografii je zapracovaná príslušná judikatúra slovenských súdov, ako aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a judikatúra súdov iných štátov, ktorá znamenala dôležitý prelom v právnej úprave podmienok použitia informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov. Autor v tejto vedeckej monografii zároveň poukazuje na problémy aplikačnej praxe, ktorým musia príslušné subjekty v procese používania informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov čeliť, a to od predloženia žiadosti o aprobáciu ich použitia až po záverečné zdokumentovanie získaných informácií.
Kvôli komplexnosti sa autor v publikácii z teoreticko-právneho hľadiska takisto venuje spravodajským službám a bezpečnostným zborom Slovenskej republiky. Poukazuje na ich rozdielny právny status a charakter úloh, ktoré majú plniť.

Kľúčová slová

trestne konanie, spravodajstvo, odpočúvanie, sledovanie zásielok
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu