Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

14. júna 2018 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Pôsobí na národnom inšpektoráte práce na odbore riadenia inšpekcie práce so zameraním na oblasti vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Je zástupkyňou SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie. Vo svojej práci sa venuje poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov.

Obsah seminára

Zamestnávanie občanov EÚ

 

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

 

Novelizácia zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti a ich uplatňovanie v praxi

 

Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov

 

Komunikácia s príslušnými inštitúciami

 

Nelegálne zamestnávanie – dopady na činnosť zamestnávateľa, novela zákona o nelegálnom zamestnávaní

 

Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia

 

Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z vašej praxe

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou a možnosťami zamestnávania cudzincov na území SR, ako aj s nadväzujúcou legislatívou nelegálneho zamestnávania. Počas seminára Vás budeme informovať o nových zákonoch, novelách súvisiacich zákonov a smerníc EÚ, účinných od mája 2017 a januára 2018. Dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa v oblasti zamestnávania cudzincov,vysvetlíme všetky potrebné náležitosti pri viacerých možnostiach zamestnávania, porovnáme rozdiely medzi jednotlivými možnosťami zamestnávania cudzincov, upozorníme na administratívne požiadavky pri zamestnávaní cudzincov na území SR.

Seminár vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca a rovnako vám poskytne všetky informácie o administratívnych postupoch potrebných pri zamestnávaní cudzincov a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku.

Seminár je prakticky rozdelený na tri časti – pracovnoprávnu časť, časť týkajúcu sa komunikácie s príslušnými inštitúciami a na aplikačnú časť, kde vyriešime konkrétne príklady z praktického života.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený konateľom a štatutárom spoločností, HR manažérom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov.