Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Žaloby o ochranu osobnosti a konanie o nich

12. decembra 2017 (9.00–13.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Mgr. Marek Benedik

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v roku 1998. V tom istom roku nastúpil ako advokátsky koncipient do advokátskej kancelárie JUDr. Jána Havláta v Bratislave, kde od roka 2001 pôsobí advokát. Bol členom redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokácie a je členom pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre verejné právo. Publikuje v odbornej tlači a vo svojej advokátskej praxi sa venuje predovšetkým ústavnému právu, občianskemu právu, stavebnému a správnemu právu. 

Obsah seminára

Náležitosti žaloby o ochranu osobnosti

 

Pasívna legitimácia

 

Aktívna legitimácia

 

Predpoklady pre úspešné uplatnenie jednotlivých nárokov na ochranu osobnosti

 

Čo musí tvrdiť a dokazovať žalobca, čo naopak nemusí

 

Čo musí tvrdiť a dokazovať žalovaný, čo naopak nemusí

 

Analýza vybraných rozhodnutí

 

Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je na základe súdnej praxe vnútroštátnych súdov, Ústavného súdu SR, Ústavného súdu ČR a Európskeho súdu pre ľudské práva vysvetliť praktické aspekty uplatňovania žalôb o ochrane osobnosti. Právna úprava ochrany osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka je síce strohá, ale prax a súdna judikatúra je bohatá. Zdanlivo jednoduchý a nekomplikovaný právny inštitút dokáže poskytnúť niekedy prekvapivé poznatky.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä advokátom a advokátskym koncipientom, ktorí zastupujú klientov v procesoch na ochranu osobnosti, ale aj sudcom, prokurátorom, firemným právnikom, právnym zástupcom rôznych vydavateľstev, televízií, rozhlasov, novinárom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií.