Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZAHRANIČNÁ ZMLUVNÁ PRAX - PODMIENKY FIDIC

10. mája 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Dr. Ing. Milan Oleríny

V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch štyri knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. 

Obsah seminára

Úvod do problematiky zmluvných podmienok FIDIC

 

Podmienky FIDIC, Obchodný zákonník a verejné obstarávanie

 

Typy zmlúv FIDIC a ich použitie u nás a v zahraničí

 

Porovnanie podmienok FIDIC, ich výhody a nedostatky

 

Prílohy zmluvy, ich nadradenosť a platnosť

 

Funkcia a rozsah právomocí stavebného dozoru

 

Časové plánovanie v prípade projektu FIDIC

 

Prevzatie staveniska a začatie stavebných prác

 

Zmluvy na subdodávky stavebných prác

 

Zmluvy na projektové práce na základe podmienok FIDIC WB (Biela kniha)

 

Požiadavky na viacpráce v režime FIDIC

 

Claimová agenda v prípade podmienok FIDIC (úvod)

 

Požiadavky na predĺženie doby výstavby

 

Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv FIDIC

 

Diskusia a otázky 

Cieľ seminára

Cieľom semináru je vysvetlenie základných typov zmlúv zahraničnej praxe nielen u nás, ale aj v zahraničnom prostredí. Autor pracuje ako expert na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, právnym kanceláriám a investorským zložkám, ktoré posudzujú zmluvy alebo pripravujú projekty na základe podmienok FIDIC (medzinárodná prax).