Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VYBRANÉ PROBLÉMY POISTENIA

6. júna 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Ing. Mgr. Martin Petruľák

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol predsedom legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní. Je spoluautorom Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku, vydaným Nakladateľstvom C. H. Beck. V roku 2016 mu Slovenská asociácia poisťovní udelila cenu JUDr. Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva. Aktuálne pôsobí v advokácii.

Obsah seminára

Premlčanie v poistení

 

Prevenčná povinnosť poisteného

 

Náhrada nemajetkovej ujmy z PZP

 

Náhrada nákladov na náhradné vozidlo z PZP

 

Vinkulácia poistného plnenia v životnom a neživotnom poistení

 

Viacnásobné poistenie a jeho následky

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s vybranými okruhmi poistenia, ktoré v aplikačnej praxi spôsobujú problémy, resp. sú predmetom rôznych  diskusií. Seminár okrem teoretického výkladu k jednotlivým oblastiam ponúka aj prípadové štúdie, ako aj rozbor dostupnej judikatúry k jednotlivým problémom.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený odbornej verejnosti, ktorá sa hlbšie venuje problematike poistenia, najmä právnikom poisťovní, advokátom, sudcom a právnikom spoločností, ktoré sa zaoberajú finančným sprostredkovaním.