Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – 2 ROKY OD ÚČINNOSTI ZÁKONA A ZMENY PRIPRAVOVANÉ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ

8. júna 2018 (8.30–11.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Ján Azud

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Pôsobí v advokátskej kancelárii Ružička Csekes, kde ako partner a konateľ spoločnosti vedie tím Projects & Infrastructure. Je členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie, orgánu zodpovedného za rozhodovanie o odvolaniach v rámci revíznych postupov voči rozhodnutiam verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Je tiež členom rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie.

Obsah seminára

Dva roky od účinnosti zákona – očakávanie verzus realita

 

Aktuálny stav vo vzťahu k pripravovaným zmenám

 

Profesionalizácia verejného obstarávania

 

Zjednodušenie a zefektívnenie verejného obstarávania

 

Zjednodušenie zadávania podlimitných zákaziek

Cieľ seminára

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom skúsenosti z dvojročného fungovania nového zákona o verejnom obstarávaní, najmä v oblasti revíznych postupov. V závislosti od progresu legislatívneho procesu vo vzťahu k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní, lektor tiež účastníkom priblíži aktuálny stav prác, cieľ a obsah pripravovaných zmien.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä zástupcom verejných obstarávateľov a obstarávateľom, zamestnancom štátnej správy a samosprávy, ktorí realizujú postupy zadávania zákaziek a interným právnikom obchodných spoločnosti, ktorí sa zúčastňujú verejných zákaziek.