Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ÚVOD DO OBCHODNEJ ARBITRÁŽE - WORKSHOP

31. januára 2018 (15.30–18.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Juraj Gyárfáš

Senior advokát Allen & Overy, ktorý sa špecializuje na obchodné právo, nehnuteľnosti, súťažné právo a sektorovú reguláciu ako aj sporovú agendu. Ako vedúci autorského kolektívu pripravil prvý komentár k slovenskému zákonu o rozhodcovskom konaní. Externe vyučuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a publikuje na rôzne témy slovenského a európskeho práva.Je členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva a Občianskeho zákonníka pri Ministerstve spravodlivosti.

 

 

Martin Magál

Je partnerom Allen & Overy. Vedie oddelenie sporovej agendy a arbitráže v bratislavskej kancelárii. Zastupuje klientov pred všeobecnými súdmi, pred rozhodcovskými súdmi ako aj pred Ústavným súdom SR. Je členom Chartered Institute of Arbitrators a rozhodcom Vienna International Arbitral Center. Bol členom komisie Ministerstva spravodlivosti, ktorá pripravila novelu zákona o rozhodcovskom konaní, v rámci ktorej viedol pracovnú skupinu zameranú na obchodnú arbitráž. 

Obsah seminára

Rozhodcovské konanie v kontexte alternatívnych riešení sporov

 

Rozhodcovské konanie vs. súdne konanie

 

Náklady rozhodcovského konania

 

Priebeh rozhodcovského konania

 

Rozhodcovská zmluva – základné princípy a odporúčané náležitosti

 

Rozhodcovský súd – kritéria pre výber rozhodcov a právomoc rozhodcovského súdu

 

Podania a pojednávanie v rozhodcovskom konaní

 

Rozhodcovský rozsudok a žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

 

Exekúcia na podklade rozhodcovského rozsudku

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a priebehom rozhodcovského konania z pohľadu teórie i praxe.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom, ako aj ďalším odborníkom či študentom so záujmom o sporovú agendu a alternatívne riešenie sporov.

Odporúčané publikácie

Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár, C. H. BECK, 2016

autori: Gyárfáš, Števček a kol.

ISBN: 978-80-7400-636-4