Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Ústava Slovenskej republiky

bez DPH: 108,18 € s DPH: 119,00 €
ALEBO
autor:

Ján Drgonec

ISBN: 978-80-89603-39-8
Počet strán: 1624
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK2
Dátum vydania: 22.12.2015
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Autor prináša najrozsiahlejší komentár k Ústave SR, v ktorom veľmi podrobne a dôkladne analyzuje jednotlivé ustanovenia základného zákona Slovenskej republiky. Autorská analýza vychádza z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré vznikli pri ochrane ústavnosti od roku 1993 do leta roku 2015. Ďalej približuje tie rozhodnutia ESĽP a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré prispievajú k interpretácii a aplikácii Ústavy SR.
V tomto rozsahu autorovo dielo ponúka návod na postup v právnej praxi pre sudcov všetkých súdov, advokátov, prokurátorov aj pre pracovníkov orgánov verejnej správy. Cenné poznatky ponúka všetkým študentom práva. Vzhľadom na jasný, zrozumiteľný jazyk, akým je dielo napísané, predstavuje síce podrobnú publikáciu, no vhodnú na oboznámenie sa s Ústavou SR pre všetkých laických záujemcov o základný zákon.
Komentár ponúka množstvo originálnych názorov významných pre rozvoj právno-teoretického myslenia a poznania Ústavy SR. Dielo predstavuje prínos k doterajšiemu stavu ústavnoprávneho myslenia na Slovensku.

Autor komentára, doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., je popredným odborníkom na oblasť ústavného práva a v rozhovore uviedol, že: ... text nie je iba komentárom k Ústave Slovenskej republiky. Obsahuje oveľa viac. Moje autorské úvahy o účele jednotlivých ústavných inštitútov, vzájomných vzťahoch medzi nimi, a najmä o prežitosti početných názorov na ústavnú úpravu diania na Slovensku.“

„Ústava sa nesmie stať strnulým textom. Preto sa musí vysvetľovať a uplatňovať na základe zdravého rozumu kopírujúc vývoj spoločnosti. ... Pri zachovaní zdravého rozumu a odmietnutí účelových výkladov je Ústava SR schopná v dostatočnej miere prispievať k riešeniu aktuálnych problémov, aké vývoj prináša na Slovensko.“

Celý rozhovor s autorom si môžete prečítať na našom blogu.

Kľúčová slová

ústava Slovenskej republiky, výklad ústavy, súdna moc, zákonodarná moc
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu