Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A PRAKTICKÉ UKÁŽKY ELEKTRONICKÉHO VÝKONU ADVOKÁCIE

23. marca 2018 (8.30–11.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Mgr. Ján Kutan

Partner a advokát v advokátskej kancelárii KUTAN & PARTNERS s. r. o.. Vyštudoval vysokú školu na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa problematike informatizácie a elektronickej komunikácie. V novembri 2016 sa zúčastnil na Realitnej konferencii NARKS, kde prednášal na tému legislatívne novinky na úseku elektronizácie katastra nehnuteľností. Je členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, kde popri iných úlohách a oblastiach má na starosti aj elektronický výkon advokácie.

Obsah seminára

Právna úprava – základné pramene a zdroje informácií

 

Niektoré základné ukazovatele a východiská v elektronizácii výkonu advokácie

 

Osobitosti v elektronizácii výkonu advokácie, ktoré treba vnímať

 

Čo treba posťahovať, nainštalovať a nakonfigurovať, aby „to“ všetko fungovalo

 

www.slovensko.sk (elektronická schránka), základná manipulácia a podania

 

Štruktúrované podania a predpoklady podávania

 

Používané stránky / linky na úseku elektronizácie a e-mailové adresy (prierezovo)

 

Otázky a podnety

Cieľ seminára

V prvej kratšej časti prednášajúci zopakuje základné teoretické východiská elektronického výkonu advokácie. Druhá dlhšia časť bude venovaná praktickým ukážkam používania elektronickej schránky a praktickej ukážke inštalácie potrebného software a čítačiek, praktickej ukážke jednotlivých podaní/úkonov (upomínacie konanie, RPVS, návrh na vykonanie exekúcie, vytvorenie dokumentu ako výsledku zaručenej konverzie, použitie nových formulárov (§82l ods. 3 zákona 757/2004 Z.z.). Záver bude určený diskusii a vymieňaniu si praktických skúseností. Seminár je určený najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov.

 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä pre advokátov, advokátskych koncipientov, firemných právnikov, ale aj právnikov zo štátnej správy.