Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. WHISTLEBLOWING (ZÁKON O OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 9. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 2. ZAHRANIČNÁ ZMLUVNÁ PRAX - PODMIENKY FIDIC

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 10. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 3. CLAIMOVÁ AGENDA V STAVEBNEJ PRAXI

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 11. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 4. POISTNÉ ZMLUVY

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Petruľák
  Dátum konania: 15. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 5. PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY – VYBRANÉ HMOTNOPRÁVNE A PROCESNOPRÁVNE OTÁZKY

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 16. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 6. ZMLUVA O DIELO

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 17. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 7. KAMEROVÉ SYSTÉMY PODĽA GDPR

  Prednášajúci: Mgr. Tatiana Valentová
  Dátum konania: 18. mája 2018 (8.30–11.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 8. MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA

  Prednášajúci: JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
  Dátum konania: 18. mája 2018 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 9. VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 31. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 10. VYBRANÉ PROBLÉMY POISTENIA

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Petruľák
  Dátum konania: 6. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 11. VLASTNÍCTVO BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 7. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 12. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – DVA ROKY OD ÚČINNOSTI ZÁKONA A ZMENY PRIPRAVOVANÉ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ

  Prednášajúci: JUDr. Ján Azud
  Dátum konania: 8. júna 2018 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
 13. NÁHRADA NEMAJETKOVEJ UJMY POZOSTALÝCH PRI USMRTENÍ BLÍZKEJ OSOBY

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
  Dátum konania: 12. júna 2018 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 14. REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  Prednášajúci: JUDr. Jaroslav Macek
  Dátum konania: 13. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 15. ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 14. júna 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 16. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V TEÓRII A PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Radovan Pala, PhD., LL. M. , JUDr. Silvia Gatciová, PhD., LL. M.
  Dátum konania: 15. júna 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 17. SPRÁVNA ŽALOBA A KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ Z POHĽADU ŽALOBCU, RESP. KASAČNÉHO SŤAŽOVATEĽA

  Prednášajúci: JUDr. Jozef Milučký, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
  Dátum konania: 20. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov