Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. Civilný mimosporový poriadok – aplikačné problémy novej právnej úpravy

  Prednášajúci: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
  Dátum konania: 26. septembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 2. Pracovné raňajky - Právne a aplikačné otázky spojené s elektronizáciou výkonu povolania

  Prednášajúci: Mgr. Ján Kutan
  Dátum konania: 27. septembra 2017 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
 3. Náhľad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na aplikáciu dane z príjmov, ako aj DPH

  Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
  Dátum konania: 28. septembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 4. Pracovné raňajky - Nariadenie o insolvenčnom konaní (prepracované znenie), Osobný bankrot - 2 kreditné body pre správcov

  Prednášajúci: JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I., JUDr. Branislav Pospíšil
  Dátum konania: 3. októbra 2017 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
 5. Vybrané inštitúty správneho konania (aj) v kontexte súdneho prieskumu podľa Správneho súdneho poriadku

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 5. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. Autorské právo podľa nového autorského zákona

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
  Dátum konania: 10. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 7. Vysielanie zamestnancov a medzinárodné zamestnávanie

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 12. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 8. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) vs. iné právne predpisy

  Prednášajúci: Jakub Berthoty, LL.M.
  Dátum konania: 17. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 9. Poistné zmluvy

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Petruľák
  Dátum konania: 18. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 10. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov - vybrané problémy

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 19. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 11. Stavebné právo v praxi

  Prednášajúci: Mgr. Marek Benedik
  Dátum konania: 24. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 12. Priestupkové právo a súdny prieskum v administratívnom trestaní

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 25. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 13. Náležitosti mimoriadnych opravných prostriedkov a ústavných sťažností a konanie o nich

  Prednášajúci: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 26. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 14. Subsidiarita CSP a CMP a analýza zásadných procesných odlišností

  Prednášajúci: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 7. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 15. Ochrana osobnosti - praktické otázky a vybrané prípady

  Prednášajúci: Mgr. Marek Benedik
  Dátum konania: 8. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 16. Pracovnoprávne vzťahy v digitálnej dobe zdieľanej / kolaboratívnej ekonomiky

  Prednášajúci: Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
  Dátum konania: 9. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 17. Vybrané problémy insolvenčného práva v aplikačnej praxi všeobecných súdov a Ústavného súdu SR (konkurzy a reštrukturalizácie v praxi) - 5 kreditných bodov pre správcov

  Prednášajúci: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  Dátum konania: 14. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 18. Zodpovednosť za škodu v záväzkovom práve (s príkladmi z judikatúry)

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 15. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 19. Trestná zodpovednosť právnických osôb

  Prednášajúci: JUDr. Marek Kordík LL.M., PhD.
  Dátum konania: 21. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 20. Exekučné konanie – zásadná novela Exekučného poriadku od 01.04.2017

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M., prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
  Dátum konania: 29. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 21. Záložné právo – významný prostriedok zabezpečenia záväzkov v súkromnom práve

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 30. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 22. Rozhodovanie v správnom konaní a preskúmavanie rozhodnutí vydaných v správnom konaní – vybrané otázky

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 7. decembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €


KONTAKTNÁ OSOBA – DOTAZY

Martina Baťková

manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email: martina.batkova@beck.sk

 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov