Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. Vybrané problémy insolvenčného práva v aplikačnej praxi všeobecných súdov a Ústavného súdu SR (konkurzy a reštrukturalizácie v praxi) - 5 kreditných bodov pre správcov

  Prednášajúci: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  Dátum konania: 22. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 2. Claimová agenda v stavebnej praxi

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 23. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 3. Vysielanie zamestnancov a medzinárodné zamestnávanie

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 23. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 4. Záložné právo – významný prostriedok zabezpečenia záväzkov v súkromnom práve - 3 kreditné body pre správcov

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 30. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 5. Rozhodovanie v správnom konaní a súdny prieskum podľa Správneho súdneho poriadku – vybrané otázky správneho trestania

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 7. decembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. Žaloby o ochranu osobnosti a konanie o nich

  Prednášajúci: Mgr. Marek Benedik
  Dátum konania: 12. decembra 2017 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 7. Exekučné konanie – zásadná novela Exekučného poriadku od 01.04.2017 - 2 kreditné body pre správcov

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
  Dátum konania: 13. decembra 2017 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 8. Alternatívne zadávanie verejných zákaziek v stavebnej praxi (funkčný popis diela)

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 14. decembra 2017 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 9. Obchodný register po 1.1.2018

  Prednášajúci: JUDr. Marián Blaha
  Dátum konania: 15. decembra 2017 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 10. Zodpovednosť na internete

  Prednášajúci: JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.
  Dátum konania: 24. januára 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €


KONTAKTNÁ OSOBA – DOTAZY

Martina Baťková

manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email: martina.batkova@beck.sk

 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov