Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE - VYBRANÉ OTÁZKY KARTELOVÝCH DOHÔD

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Oršulová, PhD., ŠPECIÁLNY HOSŤ NA ZÁVER SEMINÁRA: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 21. februára 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 2. ANTI MONEY LAUNDERING PROGRAM VO SVETLE CHYSTANEJ NOVELY

  Prednášajúci: Lucie Schweizer, Sylvia Szabó
  Dátum konania: 23. februára 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratilslava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 3. AUTORSKÉ PRÁVO A INTERNET (ZMLUVNÉ PRÁVO A OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA)

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
  Dátum konania: 28. februára 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 4. VYPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 1. marca 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 5. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

  Prednášajúci: JUDr. Marianna Novotná, PhD.
  Dátum konania: 6. marca 2018 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 6. GDPR V ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , Mgr. Katarína Tomková
  Dátum konania: 9. marca 2018 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
 7. KORPORÁTNE ZLOČINY A ZLOČINY BIELYCH GOLIEROV

  Prednášajúci: JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M, LL.M
  Dátum konania: 13. marca 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 8. NÁMIETKY VOČI PLATENIU ZMENKY

  Prednášajúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
  Dátum konania: 20. marca 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 9. PREMLČANIE A PREKLÚZIA - APLIKAČNÉ PROBLÉMY A NOVÁ JUDIKATÚRA

  Prednášajúci: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
  Dátum konania: 22. marca 2018 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 10. TROVY EXEKÚCIE

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M., doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
  Dátum konania: 22. marca 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 11. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A PRAKTICKÉ UKÁŽKY ELEKTRONICKÉHO VÝKONU ADVOKÁCIE

  Prednášajúci: Mgr. Ján Kutan
  Dátum konania: 23. marca 2018 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
 12. DAŇOVÁ KONTROLA A SÚVISIACE PROCESNÉ ÚKONY

  Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
  Dátum konania: 5. apríla 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 13. SOFTWARE A DATABÁZY, ICH OCHRANA PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA A TVORBA SOFTWAROVÝCH ZMLÚV

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD.
  Dátum konania: 11. apríla 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 14. GDPR: NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY

  Prednášajúci: Jakub Berthoty, LL.M., Mgr. Tatiana Valentová, Mgr. Petra Žárská LL.M., JUDr. Marek Kordík LL.M., PhD.
  Dátum konania: 24. apríla 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratilslava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 15. WHISTLEBLOWING (ZÁKON O OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 25. apríla 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 16. DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY

  Prednášajúci: JUDr. Marek Kordík LL.M., PhD., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
  Dátum konania: 25. apríla 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 17. ZODPOVEDNOSŤ AKO SÚČASŤ VÝKONU ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

  Prednášajúci: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Tomáš Husovský
  Dátum konania: 26. apríla 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 18. ZAHRANIČNÁ ZMLUVNÁ PRAX - PODMIENKY FIDIC

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 10. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 19. CLAIMOVÁ AGENDA V STAVEBNEJ PRAXI

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 11. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 20. POISTNÉ ZMLUVY

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Petruľák
  Dátum konania: 15. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 21. PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY – VYBRANÉ HMOTNOPRÁVNE A PROCESNOPRÁVNE OTÁZKY

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 16. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 22. ZMLUVA O DIELO

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 17. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 23. MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA

  Prednášajúci: JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
  Dátum konania: 18. mája 2018 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 24. VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 31. mája 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 25. VYBRANÉ PROBLÉMY POISTENIA

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Petruľák
  Dátum konania: 6. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 26. VLASTNÍCTVO BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 7. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 27. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – 2 ROKY OD ÚČINNOSTI ZÁKONA A ZMENY PRIPRAVOVANÉ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ

  Prednášajúci: JUDr. Ján Azud
  Dátum konania: 8. júna 2018 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 79,00 € s DPH: 94,80 €
 28. REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  Prednášajúci: JUDr. Jaroslav Macek
  Dátum konania: 13. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 29. ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 14. júna 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 30. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V TEÓRII A PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Radovan Pala, PhD., LL.M. , JUDr. Silvia Gatciová, PhD., LL.M.
  Dátum konania: 15. júna 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 31. SPRÁVNA ŽALOBA A KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ Z POHĽADU ŽALOBCU, RESP. KASAČNÉHO SŤAŽOVATEĽA

  Prednášajúci: JUDr. Jozef Milučký, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
  Dátum konania: 20. júna 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov