Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) - dopad na prax

  Prednášajúci: Jakub Berthoty, LL.M.
  Dátum konania: 15. augusta 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: TULIP HOUSE BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 2. Aktuálne aplikačné otázky k civilnému sporovému poriadku

  Prednášajúci: JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.
  Dátum konania: 7. septembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: TULIP HOUSE BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 3. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie - aplikačné problémy a judikatúra súdov

  Prednášajúci: JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.
  Dátum konania: 12. septembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: TULIP HOUSE BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 4. Zahraničná zmluvná prax - podmienky FIDIC

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 21. septembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: TULIP HOUSE BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 5. Náhľad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na aplikáciu dane z príjmov, ako aj DPH

  Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
  Dátum konania: 28. septembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. Vybrané inštitúty správneho konania (aj) v kontexte súdneho prieskumu podľa Správneho súdneho poriadku

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 5. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 7. Autorské právo podľa nového autorského zákona

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
  Dátum konania: 10. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: TULIP HOUSE BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 8. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) vs. iné právne predpisy

  Prednášajúci: Jakub Berthoty, LL.M.
  Dátum konania: 17. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 9. Náležitosti mimoriadnych opravných prostriedkov a ústavných sťažností a konanie o nich

  Prednášajúci: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 26. októbra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 10. Subsidiarita CSP a CMP a analýza zásadných procesných odlišností

  Prednášajúci: JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 7. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 11. Vybrané problémy insolvenčného práva v aplikačnej praxi všeobecných súdov a Ústavného súdu SR (konkurzy a reštrukturalizácie v praxi)

  Prednášajúci: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  Dátum konania: 14. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 12. Záložné právo – významný prostriedok zabezpečenia záväzkov v súkromnom práve

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 30. novembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 13. Rozhodovanie v správnom konaní a preskúmavanie rozhodnutí vydaných v správnom konaní – vybrané otázky

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 7. decembra 2017 (9.00–16.00)
  Miesto konania: HOTEL ARCADIA, Františkánska 3, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €


KONTAKTNÁ OSOBA – DOTAZY

Martina Baťková

manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email: martina.batkova@beck.sk

 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov