Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

13. júna 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Jaroslav Macek

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Venuje sa pedagogickej a prednáškovej činnosti nielen na vysokých školách, ale prednáša aj pre rôzne inštitúcie, najmä problematiku konkurzu a reštrukturalizácie,  obchodného registra a registra partnerov verejného sektora. Rovnako je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR.

Obsah seminára

Základné pojmy zákona – konečný užívateľ výhod, oprávnená osoba, partner verejného sektora

 

Povinnosť registrácie

 

Registrové konanie

 

Konanie o kvalifikovanom podnete – prvé praktické skúsenosti

 

Zmeny, ktoré prináša novela

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oznámiť praktické skúsenosti s aplikáciou zákona o RPVS z pohľadu registrového súdu, ako aj zmeny, ktoré prinesie novela zákona.

Komu seminár odporúčame

Seminár odporúčame všetkým tzv. oprávneným osobám – advokátom, notárom, audítorom, bankám, právnikom z verejnej sféry.