Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

NÁMIETKY VOČI PLATENIU ZMENKY

20. marca 2018 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí na pozícii odborného asistenta na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR a taktiež pôsobí na pozícii rozhodcu Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Aktívne publikuje v odbornej literatúre o problematike najmä z odboru zmenkového, obchodného, arbitrážneho a procesného práva. V súčasnosti pôsobí ako partner advokátske kancelárie Bajo Legal. 

Obsah seminára

Vymedzenie cenného papiera a postavenie zmenky v práve cenných papierov

 

Vlastnosti cenných papierov

 

Náležitosti zmenky

 

Splatnosť zmenky

 

Zmenkový postih

 

Protestácia zmenky

 

Aval (zmenkové ručenie)

 

Námietky voči plateniu zmenky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je predstaviť z vtáčej perspektívy pohľad na uplatňovanie práv zo zmeniek aj v kontexte posledných noviel zmenkového práva. Zmenkové záväzky sú špecifické abstraktnosťou. Prednášajúci prostredníctvom námietok voči plateniu zmenky poukáže na hranice abstraktnosti a kauzálnosti zmenkových úkonov.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä pre advokátov, advokátskych koncipientov, firemných právnikov a širokú odpornú verejnosť, ktorá má záujem o danú problematiku.