Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Finančné právo, 2. vydanie

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

Mykola Sidak, Mária Duračniská a kol.

ISBN: 978-80-89603-22-0
Počet strán: 528
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_PU16
Dátum vydania: 30.5.2014
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Autorský kolektív odboru finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave predstavuje čitateľom aktualizovanú verziu učebnice, ktorá uceleným spôsobom poníma všeobecné východiská, základné princípy, ako aj všetky pododvetvia. Cieľom autorov pod vedením vedúceho odboru finančného práva doc. Mykolu Sidaka, DrSc., a vedúcej Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva JUDr. Márie Duračinskej, CSc., bolo predovšetkým poskytnúť zrozumiteľným a prehľadným spôsobom znalosti z oblasti financií a finančného práva študentom právnických fakúlt vysokých škôl a odborníkom vo finančnej sfére. Publikácia je venovaná dôležitej časti nášho právneho poriadku, finančnému právu ako pedagogickej, ale aj vedeckej disciplíne. Hlavným zámerom predloženej publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na platnú právnu úpravu finančno-právnych vzťahov v Slovenskej republike na základné otázky finančného práva, ktoré je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych odvetví slovenského právneho systému. Štruktúra učebnice, ktorá vychádza z právneho stavu k 1. februáru 2014, je rozdelená na dve časti: všeobecnú a osobitnú. V prvej časti autori približujú čitateľom pojmy a inštitúty, ako sú financie, finančná činnosť, so zameraním na finančné právo, jeho predmet, metódy, systém, pramene, finančno-právne normy a finančno-právne vzťahy, subjekty finančného práva, organizáciu a fungovanie finančnej kontroly. V druhej časti knihy sa autori venujú pododvetviam finančného práva – rozpočtovému, daňovému, poplatkovému, colnému právu a právu finančného trhu, ich pojmom, princípom, metódam, systémom, prameňom, a pod.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu