Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Monografie

Strana:
  1. 1
  2. 2
  1. Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho

    Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho

    Autor: Peter Franko
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2018
    Počet strán: 128
    ISBN: 978-80-89603-60-2
    bez DPH: 15,45 € s DPH: 17,00 €

    Pripravujeme

  2. Alternatívne tresty

    Alternatívne tresty

    Autor: Strémy, Klátik
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2018
    Počet strán: 288
    ISBN: 978-80-89603-56-5
    bez DPH: 22,73 € s DPH: 25,00 €

    Skladom

  3. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

    Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

    Autor: Katarína Ševcová
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2017
    Počet strán: 196
    ISBN: 978-80-89603-49-7
    bez DPH: 22,73 € s DPH: 25,00 €

    Skladom

  4. Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese

    Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese

    Autor: Alexandra Kotrecová
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2016
    Počet strán: 136
    ISBN: 978-80-89603-47-3
    bez DPH: 17,27 € s DPH: 19,00 €

    Skladom

  5. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch

    Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch

    Autor: Marko Deák
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2016
    Počet strán: 628
    ISBN: 978-80-89603-45-9
    bez DPH: 53,64 € s DPH: 59,00 €

    Skladom

  6. Nepeňažná exekúcia

    Nepeňažná exekúcia

    Autor: Peter Molnár
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2016
    Počet strán: 176
    ISBN: 978-80-89603-42-8
    bez DPH: 17,27 € s DPH: 19,00 €

    Skladom

  7. Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike

    Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike

    Autor: Ladislav Orosz, Pavel Molek, Ján Svák, Vojtěch Šimíček
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2016
    Počet strán: 472
    ISBN: 978-80-89603-41-1
    bez DPH: 26,36 € s DPH: 29,00 €

    Skladom

  8. Vlastníctvo bytov

    Vlastníctvo bytov

    Autor: Marek Valachovič
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2015
    Počet strán: 320
    ISBN: 978-80-89603-38-1
    bez DPH: 31,82 € s DPH: 35,00 €

    Skladom

  9. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní

    Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní

    Autor: Marko Deák
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2015
    Počet strán: 168
    ISBN: 978-80-89603-33-6
    bez DPH: 13,64 € s DPH: 15,00 €

    Skladom

  10. Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

    Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

    Autor: Dulaková, Fekete, Križan
    Typ publikácia: Monografie
    Rok vydania: 2014
    Počet strán: 496
    ISBN: 978-80-89603-26-8
    bez DPH: 53,64 € s DPH: 59,00 €

    Skladom

Strana:
  1. 1
  2. 2