Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA

18. mája 2018 (9.00–13.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Pôsobí na pozícii vedúceho Katedry finančného práva na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte.  Pravidelne prednáša, publikuje články v lokálnych a medzinárodných právnych a vedeckých časopisoch a podieľa sa na viacerých grantových projektoch. V rámci súkromnej praxe sa podieľa na vybraných poradenských projektoch najmä v oblasti daňového práva, práva obchodných spoločností, financií a súdnych sporov. 

Obsah seminára

Základné modely zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a ich štandardná štruktúra

 

Koncepty uplatňované na zamedzenie dvojitého zdanenia

 

Vzťah medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia k slovenskému právu

 

Zneužitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

 

Úloha OECD modelovej zmluvy a komentárov pri výklade medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

 

Uplatnenie vnútroštátnych pravidiel proti zneužitiu na medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (GAAR, pravidlá nízkej kapitalizácie atď.)

 

Mnohostranný nástroj

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s možnosťami a limitmi aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Účastník získa prehľad o existujúcich modeloch medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ich pozícii v slovenskom práve a prostriedkoch ich výkladu. Účastník sa taktiež oboznámi s aktuálnymi otázkami úpravy medzinárodných zmlúv prostredníctvom tzv. mnohostranného nástroja a otázkami zneužitia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený predovšetkým pre daňových poradcov, advokátov a podnikových poradcov pracujúcich v oblasti daní, ale aj pre zamestnancov finančných úradov a ďalších inštitúcií podieľajúcich sa na správe daní. Výklad ocenia tiež sudcovia a vo všeobecnosti všetci podnikatelia, ktorí sa v rámci svojej činnosti dostávajú do styku so zahraničnými partnermi.