Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

KORPORÁTNE ZLOČINY A ZLOČINY BIELYCH GOLIEROV

13. marca 2018 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M, LL.M

Aktuálne pôsobí v spoločnosti CMS Slovakia. Právo študoval na Trnavskej Univerzite v Trnave. Bol súčasťou tímu ktorý pripravil tri Amicus Briefs na Najvyšší Súd Spojených štátov Amerických. Pôsobil ako ACLJ  International Fellow v the Center for Study of Law and Religion, kde mal na starosti medzinárodné a európske záležitosti s hlavným zameraním na terorizmus, medzinárodné trestné právo, medzinárodné organizácie, ako aj výskumnú časť na európske uplatňovanie náboženskej slobody garantovanej Dohovorom ako aj Chartou EU.

Obsah seminára

Hlavné východiská právnej regulácie Korporátnych zločinov a Bielych golierov (trestná politika, finančná kríza, corporate compliance programy)

 

Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb (začiatky, podstata korporatívnosti, respondeat superior)

 

Osobná (individuálna) zodpovednosť vo vnútri korporácie (priamy páchateľ, zodpovedná osoba, zjavná autorita)

 

Vybrané druhy trestnej činnosti

 

Vyšetrovanie trestnej činnosti právnických osôb (ako na to)

 

Obhajoba právnických osôb (trendy, postavenie obhajcu, výkon obhajoby)

 

Whistleblowing (byť, či nebyť?)

 

Sankcie 

Cieľ seminára

Naučiť vzorcom právného myslenia potrebného pre prácu v oblasti corporate compliance, vyšetrovania a obhajoby prostredníctvom learning by doing.

Komu seminár odporúčame

Advokáti,advokátski koncipienti, in-house counsels, sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia a akademici.