Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

CLAIMOVÁ AGENDA V STAVEBNEJ PRAXI

11. mája 2018 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Dr. Ing. Milan Oleríny

V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch štyri knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. 

Obsah seminára

Vedenie claimovej agendy dodávateľom

 

Claimy voči projektantovi alebo projektovej dokumentácii

 

Claimová agenda voči subdodávateľom

 

Claimová agenda voči podmienkam vyhotovenia stavby

 

Claimová agenda voči zmluvným podmienkam

 

Claimová agenda z dôvodu vyššej moci (rizika na strane objednávateľa)

 

Vedenie claimovej agendy na strane objednávateľa

 

Organizačné a personálne zabezpečenie agendy

 

Konzultantské a právne kancelárie v claimovej agende a ich úlohy

 

Vyčíslenie časových dopadov claimu

 

Vyčíslenie nákladov claimu

 

Claimová agenda v prípade podmienok VOB (nemecká prax)

 

Claimová agenda v podmienkach FIDIC (medzinárodná prax)

 

Prípadové štúdie - claimová agenda v praxi na stavbe

 

Diskusia a otázky 

Cieľ seminára

Cieľom semináru je zoznámenie sa s claimovou agendou a zavedenie poznatkov s jej vedením do praxe. Separátny blok je venovaný riešeniu praktických príkladov z praxe na stavbách pre claimy (nadpráce).

Komu seminár odporúčame

Celodenný seminár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, právnikov, pracovníkov cenového oddelenia a stavbyvedúcich, ktorí prichádzajú do kontaktu so zmluvami na základe podmienok FIDIC a inej medzinárodnej praxe. Základná znalosť FIDIC je predpokladom alebo odporúčaním pre účasť na seminári.

Odporúčané publikácie

Zmluvy a ceny v zahraničnej stavebnej praxi, vyd. C. H. BECK


Řízení stavebních projektů - claimový management, vyd. C. H. BECK