Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Civilný sporový poriadok & Občiansky zákonník (I. a II. zväzok)

Bežná cena (s DPH): 328,00 €

Early bird: bez DPH: 223,64 € s DPH: 246,00 €

ALEBO
autor:

Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič

Počet strán: 4752
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_BCP
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK, VEĽKÝ KOMENTÁR
Števček * Ficová * Baricová * Mesiarkinová * Bajánková * Tomašovič a kol.
Dátum vydania: 6. 12. 2016
cena samostatne 139 EUR s DPH


Komentár k Civilnému sporovému poriadku je výnimocný nielen svojím rozsahom, podrobnostou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu, ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými teoretickými vedomostami a praktickými skúsenostami. Komentár obsahuje prehľadne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku.
Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou tohoto procesného kódexu.

OBČIANSKY ZÁKONNÍK (I. a II. zväzok), VEĽKÝ KOMENTÁR
Števček * Dulak * Bajánková * Fečík * Sedlačko * Tomašovič a kol.
Dátum vydania: 1. 12. 2015
cena samostatne 189 EUR s DPH


Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii i praxi. Spracovanie jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka bolo medzi autorov rozdelené tak, aby reflektovalo ich teoretické i praktické zameranie na jednotlivé oblasti a inštitúty občianskeho práva. Komentár ponúka podrobný a rozsiahly odborný výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka ako základného civilného kódexu, doplnený rozsiahlou relevantnou judikatúrou súdov.
Vzhľadom na to, že ide o komentár k základnému kódexu civilného práva, je komentár určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, firemných právnikov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov, organizácie na ochranu spotrebiteľa, verejné inštitúcie, študentov práva, podnikateľov, ale napríklad i pre laikov, ktorí budú hľadať v Občianskom zákonníku odpovede na riešenie svojich súkromných občianskoprávnych vzťahov.

Kľúčová slová

civilný sporový poriadok, základné principy, konanie v prvej inštancii, súd
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu