Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ANTI MONEY LAUNDERING PROGRAM VO SVETLE CHYSTANEJ NOVELY

23. februára 2018 (9.00–14.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratilslava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Lucie Schweizer

Je partnerkou advokátskej kancelárie Ružička Csekes a pôsobí v advokácii už viac ako 15 rokov. Téme Compliance sa venuje dlhodobo, v počiatkoch pod rúškom tzv. Corporate Governance, následne už priznanou formou v rámci Korporátnych stratégií a dizajnov. Na otázku prečo sa tejto problematike venuje uvádza: „Baví ma prispievať ku kultivácii biznisového prostredia, Compliance je jedna z ciest, ako to robiť.“

Sylvia Szabó

Je partnerkou advokátskej kancelárie Ružička Csekesa pôsobí v advokácii už skoro 20 rokov. Špecializuje sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie proti spoločenskej činnosti a preventívne opatrenia. Poskytuje klientom poradenstvo v oblasti Compliance, školí zamestnancov klientov, pripravuje a implementuje rôzne interné predpisy za účelom ochrany zamestnávateľa a dodržania jeho povinností.

Obsah seminára

Obsah programu vlastnej činnosti právnických osôb proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

 

Základné definície

 

Tvorba a prijímanie programu v rámci spoločnosti

 

Kategorizácia a nevyhnutná starostlivosť o jednotlivé kategórie

 

Nahlasovanie neobvyklej obchodnej operácie

 

KYC/CDD ako súčasť compliance štruktúry

 

Ako správne zaviesť KYC/CDD a čo to znamená

 

Čo prinesie novela zákona č. 297/2008 Z.z.

 

Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Cieľom seminára je priblížiť úpravu zákonných povinností podnikateľov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí so špecifickým pohľadom na 4 a 5 Smernicu EÚ v nadväznosti na pripravovanú novelu zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lektorky priblížia účastníkom proces tvorby a štruktúry programu vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu s dôrazom na procesy KYC (know your customer) a CDD (customer due diligence).

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený odbornej verejnosti najmä firemným právnikom, compliance officerom, podnikateľom, advokátom, advokátskym koncipientom a študentom práva.