Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Alternatívne zadávanie verejných zákaziek v stavebnej praxi (funkčný popis diela)

14. decembra 2017 (9.00–14.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa. Ďalej blok a písacie potreby.

Dr. Ing. Milan Oleríny

Pracoval v rokoch 1984-1992 pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne v Líbyii. V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Autor pracuje na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V rokoch 2010-2013 pracoval pre OSN na viacerých projektoch UNDP na Balkáne a v strednej Ázii, o.i. pre výberové konania a podmienky FIDIC a na EBOR projektoch v Českej republike. Je autorom prednášok a odborných článkov, ktoré sa venujú problematike riadenia stavebných projektov, zahraničnej zmluvnej praxi FIDIC a VOB a výberovým konaniam v časopisoch Stavitel, Projekt, Materiály pro stavbu, Stavba, Eurobiznis, Eurostav a Development News. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch 4 knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. 

Obsah seminára

Alternatívne zadávanie VZ na základe funkčných popisov diela

 

Zmluva na projektové a stavebné práce – analógia FIDIC

 

Podrobné Technické špecifikácie - význam a požiadavky na ne kladené

 

Harmonogram projektových a stavebných prác

 

Výhody a nedostatky alternatívneho zadávania VZ

 

Prípadová štúdia Materská škola pre 110 detí - rozbor realizovaného projektu

 

Diskusia a otázky

Cieľ seminára

Cieľom semináru je vysvetlenie a rámcový popis všetkých činností a záväzkov v súvislosti s prípravou projektov na základe funkčných požiadaviek na dielo, bez nutnosti prípravy podrobnej projektovej dokumentácie a rizikami s ňou spojenými.

Komu seminár odporúčame

Poldenný seminár je určený pre pracovníkov prípravy, investorov, oddelenia ponúk, stavbyvedúcich a technikov a predovšetkým pre obce a mestá, ktorí majú záujem zadávať stavebné práce na základe funkčných požiadaviek, bez podrobnej projektovej dokumentácie.

Odporúčané publikácie

Zmluvy a ceny v zahraničnej stavebnej praxi, vyd. C. H. BECK


Řízení stavebních projektů - claimový management, vyd. C. H. BECK